Инфузионна помпа тип ИП 2/50

Предназначение:  Инфузионната помпа е предназначена за продължително вливане на малки количества инфузионни разтвори при строго определен дебит, който може да се задава в зависимост от лекарското предписание. Тя намира приложение във всички отделения на болничните заведения. (онкология, педиатрия, гинекология, интензивни отделения и др.) при анестезия. Помпата намира приложение и при провеждане на химически реакции в биологични и химични лаборатории.

Прочети още...

Датчик светлинен тип ДС – 1

Предназначение: Предназначение: ДС-1 комутира различни осветителни вериги с електрически лампи при промяна осветеността на околната среда. (Включва автоматично осветлението при намаляне осветеността и го изключва при увеличаване). 

Прочети още...

Реле за време моторно тип PBM – 60

Предназначение: PBM - 60 служи за включване или изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоянен ток, след изтичане на предварително зададен интервал от време. 

Прочети още...

Автомат стълбищен електронен тип ACE – 5

Предназначение: АСЕ-5 е предназначен да комутира осветителни вериги с електрически лампи. В случай на късо съединение във веригата, вграденият в изделието предпазител не позволява изгаряне на целия автомат. 

 

Прочети още...