Реле за време моторно тип PBM – 60

img_5584_798180914
img_5584_798180914img_5586img_5583img_5585
7,00 лв за продукт Производител: Импулс АДИмпулс АД

Предназначение: PBM - 60 служи за включване или изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоянен ток, след изтичане на предварително зададен интервал от време. 

Технически данни: 

  • Времеобхват: 0.5s до 60h
  • Захранващо напрежение: 220 V~; честота 50 или 60 Hz
  • Брой на управляващите вериги - 4 превключващи
  • Допустим траен ток на контактите - 6 A
  • Комутирана мощност при  cos φ = 0,9…1

  - 330 VA при променливо напрежение

  - 66 VA при постоянно напрежение