Импулс АД - Габрово

home

Създадено през 1963 г. "Импулс" АД е предприятие, произвеждащо основно детайли с различно предназначение за промишлеността. Производството е специализирано в обработката на неръждаема стомана (механична, термична и галванична) на специфични материали като титаниеви сплави, кобалт хром и други използвани в медицината. Целта на фирмата е разширяване и подобряване на завоюваните позиции в страната и в чужбина, чрез провеждане на мероприятия, за привличане на нови клиенти, по - пълно използване на капацитетните възможности на производствените мощности, осигуряване на качествени показатели на продукцията и изделията.