МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ с ЦПУ

Изисквания:

1. Образование – средно специално по специалността „Машинен техник” или „Оператор на металорежещи машини”.

Предимство:

2. Професионален опит – най – малко една година професионална практика за овладяване на професията.

Ние Ви предлагаме:

1. Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания;

2. Възможност за допълнителна квалификация и обучения;

Отговорности:

 

  1.       Компектова и монтира приспособленията върху машината, зарежда режещите инстументи в магазина.
  2.       Управлява машината в ръчен и автоматичен режим.
  3.       Разчита несложни управляващи програми и чертежи.
  4.       Следи състоянието на режещите инструменти, подменя или заточва с последващо настройване.
  5.       Закрепва и обработва различни по сложност и конфигурация детайли.
  6.       Измерва с измервателни уреди и инструменти.
  7.       Извършва текущо поддържане на машината – ежедневно и текущо почистване от стружки и отпадъчни материали на работните повърхнини; следене охладителната система на обработвания детайл и почистване на машината в края на работната смяна.
  8.       Извършва самоконтрол(контрол на продукцията по време на производство) с предвидените и проверени средства за измерване и регистрира резултатите.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля попълнете онлайн формуляра за кандидатстване. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.