Машинен оператор ММ с ЦПУ

Отговорности:
1. Комплектова и монтира приспособленията върху машината, зарежда режещите
инструменти в магазина.
2. Управлява машината в ръчен и автоматичен режим.
3. Разчита несложни управляващи програми и чертежи.
4. Следи състоянието на режещите инструменти, подменя или заточва с последващо
настройване.
5. Закрепва и обработва различни по сложност и конфигурация детайли.
6. Измерва с измервателни уреди и инструменти.
7. Извършва текущо поддържане на машината – ежедневно и текущо почистване от
стружки и отпадъчни материали на работните повърхнини; следене охладителната
система на обработвания детайл и почистване на машината в края на работната смяна.
8. Извършва самоконтрол(контрол на продукцията по време на производство) с
предвидените и проверени средства за измерване и регистрира резултатите.

Изисквания:
1. Образование – средно специално по специалността „Машинен техник” или „Оператор
на металорежещи машини”.
Предимство:
1. Професионален опит – най – малко една година професионална практика за овладяване
на професията.
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади и амбициозни хора, доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване.