НАСТРОЙЧИК НА МАШИНИ С ЦПУ

Основни задачи:
• Настройва машини с ЦПУ;
• Извършва  настройка на режещи инструменти и приспособления;
• Управлява машините в ръчен и автоматичен режим;
• Разчита управляващи програми;
• Проиграва програми;
• Измерва на детайла;
• Работа с КД и ТД (конструктивна и техническа документация) ;
• Отстранява  елементарни алармени ситуации;
• Контрол върху износване на инструментите и режимите на рязане;
• Поддръжка на машини и техники на безопасност.

Основни зисквания:
• Професионален опит на същата или подобна позиция;
• Средно и/или висше техническо образование ще се считат за предимство;
• Комуникативност и умение за работа в екип;
• Организираност, сръчност, прецизност;
• Работна дисциплина.

Компанията предлага:

• Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране

• Обучения и възможност за кариерно развитие

• Ваучери за храна

• Транспорт

• Специализирано работно облекло и ЛПС

• Дългосрочна заетост;

• Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива;