За нас

2Фирма „Импулс”АД-гр. Габрово е акционерно дружество, чиято дейност е развойно-внедрителска, производствена, сервизна и търговска в страната и чужбина в областта на броячни механизми, средства за автоматизация, медицинска апаратура и др.  

Разпределението на капитала на дружеството е както следва:

 •    78,08 % - работническо-мениджърско дружество "Импулс - 98" АД;
 •    15,15 % - фирма КХС - Германия; 
 •    6,77 % - акции на физически лица; 

 

За механична обработка на детайли и възли има голям парк от разнообразни универсални металообработващи машини. Освен това има участък с високопроизводителни стругове с ЦПУ и обработващи центрове с ЦПУ. Голяма чaст от тях са с възможност за 5-осова едновременна обработка. На разположение са специализирани участъци за зъбофрезоване на малкомодулни зъбни колела, вихрово нарязване на резби, финишна обработка. 

       Промишлената продукция може да се разпредели така:

 А) Детайли и възли за крупни предприятия и на базата на дългогодишни договори. Основни клиенти са: 

 •    Фирма KHS GmbH - Дортмунд - Германия - производител на машини и инсталации за бутилиращата промишленост; 
 •    Фирма Walter AG - Тюбинген - Германия - производител на инструменти и металорежещи машини; 
 •    Фирма Medacta International SA - Швейцария - производител на медицинска техника; 
 •    Фирма LMT Group – Германия - Производител на резбонарезни  инструмент, обработващи центрове и стругове, специализирани  инструменти и инструментална екипировка.

Б) Стоки за крайно потребление: 

 •    Програмни и електромеханични механизми - релета за време тип РВ-1, РВ-2, РВ-3; РВМ-60; 
 •    Броячни механизми - Броячи на часове тип БЧ-2 и БЧ-3; 
 •    Медицинска апаратура - инфузионна помпа ИП-2/50; 
 •    Уреди и стоки за бита - стълбищен автомат електонен ACE-5, датчик светлинен тип ДС-1; 
 •    Mалкомодулни зъбни колела от m = 0,3 - 2 

   За производството на горепосочените изделия, възли и детайли фирмата разполага с необходимото технологично оборудване и може да извършва необходимите технологични процеси 

 

 Структурно фирмата се състои от три основни и два спомагателни цеха, обхващащи следните производствени направления: 

 •    Стругово - автоматен участък; 
 •    Участък от машини с ЦПУ; 
 •    Щанцов участък; 
 •    Зъбофрезов участък; 
 •    Участък за вихрово нарязване на резби Burgmueller; 
 •    Участък за обработка на пластмаси; 
 •    Термичен участък; 
 •    Галваничен участък; 
 •    Механични участъци с универсални металообработващи машини; 
 •    Монтажни участъци; 
 •    Инструментален участък; 
 •    Ремонтен участък ( електро и механика ); 
 •    Лаборатории за контрол и изпитване; 
 •    Други. 

      За механична обработка на детайли и възли има голям парк от разнообразни универсални металообработващи машини. Освен това има участък с високопроизводителни стругове с ЦПУ и обработващи центрове с ЦПУ. Голяма чест от тях са с възможност за 5-осова едновременна обработка. На разположение са специализирани участъци за зъбофрезоване на малкомодулни зъбни колела, вихрово нарязване на резби, финишна обработка. 

      За други видове обработки фирмата разполага с участък за пластмасови детайли, термичен участък ( с възможности за: термообработка - процеси – отгряване, нормализация, закаляване, отвръщане; химико-термична обработка – циментация, нитриране), галваничен участък (пасивиране на неръждаема стомана, хромиране, оксидация, електрополиране на неръждаеми стомани, анодиране на алуминий в сярна киселина, абразивна обработка със стъклени перли). 

      Целият производствен процес, контролът и приемните изпитвания се извършват съгласно действащите стандарти. 

      В специализираните лаборатории се извършват всички предвидени в техническите документи на изделията и възлите проверки, включително линейни и ъглови измервания, изпитвания на студ, топлина, влага, вибрации, удари, линейни ускорения, прахоустойчивост, водоустойчивост.

     Във фирмата е внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по ISO 9001:2015.      

Ръководството декларира своята ангажираност към своите клиенти, персонал, партньори и общество чрез обявената политика по качеството.