Фирма “ИМПУЛС” АД - гр. Габрово е самостоятелно акционерно дружество, чиято дейност е производствена и търговска в страната и чужбина в областта на машиностроенето, медицинското оборудване, производството на инструменти и други.

Промишлената продукция е  детайли и възли за крупни предприятия на базата на дългогодишни договори.

Разпределението на капитала на дружеството е както следва:

 •    78,08 % - работническо-мениджърско дружество "Импулс - 98" АД;
 •    15,15 % - фирма КХС - Германия; 
 •    6,77 % - акции на физически лица; 

Работническо-мениджърско дружество "Импулс - 98" АД;

KHS GmbH - Дортмунд - Германия

Акции на физически лица

Image

Основни клиенти са: 

 • Фирма KHS GmbH - Дортмунд - Германия - производител на машини и инсталации за хранително вкусовата  промишленост;
 • Фирма Walter AG - Тюбинген - Германия - производител на инструменти и инструментална екипировка;
 • Фирма Medacta International SA - Швейцария - производител на медицинска техника; 
 • Фирма LMT Group – Германия - Производител на резбонарезни  и специализирани   инструменти и инструментална екипировка.
Image

За производството на горепосочените изделия, възли и детайли фирмата разполага с необходимото технологично оборудване и може да извършва необходимите технологични процеси 

 Структурата на  фирмата се състои от три основни и един спомагателен цех, обхващащи следните производствени направления: 

 • Стругово - автоматен участък; 
 • Участък от машини с ЦПУ; 
 • Щанцов участък; 
 • Зъбофрезов участък; 
 • Термичен участък; 
 • Галваничен участък; 
 • Механични участъци с универсални металообработващи машини; 
 • Монтажни участъци; 
 • Инструментален участък; 
 • Ремонтен участък ( електро и механика ); 
 • Лаборатории за контрол; 
 • Други. 
Image

За механична обработка на детайли и възли има голям парк от разнообразни универсални металообработващи машини. Освен това има участък с високопроизводителни стругове с ЦПУ и обработващи центри с ЦПУ. Голяма част от тях са с възможност за 5-осова едновременна обработка. На разположение са специализирани участъци за зъбофрезоване на малкомодулни зъбни колела, вихрово нарязване на резби, нишкова ерозия, финишна обработка.     

За други видове обработки фирмата разполага с термичен участък ( с възможности за: термообработка - процеси – отгряване, нормализация, закаляване, отвръщане; химико-термична обработка – циментация, нитриране), и галваничен участък (пасивиране на неръждаема стомана, хромиране, оксидация, електрополиране на неръждаеми стомани, анодиране на алуминий в сярна киселина, абразивна обработка със стъклени перли). 

Целият производствен процес, контролът и приемните изпитвания се извършват съгласно действащите стандарти. 

В специализираните лаборатории се извършват всички предвидени в техническите документи на детайлите  и възлите проверки.

Във фирмата е внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по ISO 9001:2015.      

Ръководството декларира своята ангажираност към своите клиенти, персонал, партньори и общество чрез обявената политика по качеството