Шлосер

Отговорности:
1. Очертава детайли по шаблон. Оразмерява и разчертава детайли. Разчертава и центрова
отвори за скрепителни винтове и щифтове.
2. Огъва детайли, пробива, райберова и зенкерова отвори с ръчна или стационарна
пробивна машина.
3. Нарязва резби – ръчно или машинно. Калиброва резби.
4. Изпилява детайли, шмергелова с ръчен или стационарен шмиргел.
5. Шабарова плоскости и криволинейни повърхнини по еталон за качеството на
шабароването..
6. Заточва свредла, секачи, шабъри и обикновени режещи инструменти.
7. Извършва почистване, промиване и смазване (консервиране) на инструменти.
8. Отстранява груби деформации след термообработка.
9. Извършва основни пресмятания по допуски и сглобки.
10. Извършва цялостно организационно обслужване на работното място.

 

Изисквания:
1. Образование - средно професионално, техническо или средно специално, техническо.
2. Трудов стаж - минимум една година професионална практика.
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади и амбициозни хора, доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване.

Машинен оператор ММ с ЦПУ

Отговорности:
1. Комплектова и монтира приспособленията върху машината, зарежда режещите
инструменти в магазина.
2. Управлява машината в ръчен и автоматичен режим.
3. Разчита несложни управляващи програми и чертежи.
4. Следи състоянието на режещите инструменти, подменя или заточва с последващо
настройване.
5. Закрепва и обработва различни по сложност и конфигурация детайли.
6. Измерва с измервателни уреди и инструменти.
7. Извършва текущо поддържане на машината – ежедневно и текущо почистване от
стружки и отпадъчни материали на работните повърхнини; следене охладителната
система на обработвания детайл и почистване на машината в края на работната смяна.
8. Извършва самоконтрол(контрол на продукцията по време на производство) с
предвидените и проверени средства за измерване и регистрира резултатите.

Изисквания:
1. Образование – средно специално по специалността „Машинен техник” или „Оператор
на металорежещи машини”.
Предимство:
1. Професионален опит – най – малко една година професионална практика за овладяване
на професията.
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади и амбициозни хора, доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване.

Настройчик на стругови ЦПУ машини

Отговорности:
1. Комплектова и монтира приспособленията, зарежда режещите инструменти в магазина
на машината
2. Вкарва управляващи програми.
3. Настройва режещите инструменти, занулява приспособленията и центрова машината за
работа.
4. Управлява машината в ръчен и автоматичен режим.
5. Разчита сложни управляващи програми и чертежи.
6. Следи състоянието на режещите инструменти, подменя или заточва с последващо
настройване.
7. Установява аварийна ситуация по съобщение от видеотерминала и определя причините
за това.
8. Закрепва и обработва различни по сложност и конфигурация детайли. Изработва първи
пробен детайл и го измерва.
9. Измерва с измервателни уреди и инструменти.
10. Коригира съществуващи програми и настройка на машини.
11. При отсъствието на оператора, изпълнява и неговите задължения.
12. Извършва самоконтрол (контрол на продукцията по време на производство) с
предвидените и проверени средства за измерване и регистрира резултатите.

Изисквания:
- Средно специално образование;
- Допълнителни умения и квалификации по специалността са предимство.
Предимство:
1. Професионален опит – най – малко една година професионална практика за овладяване
на професията.
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади и амбициозни хора, доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване.

Отговорности:
1. Очертава детайли по шаблон. Оразмерява и разчертава детайли. Разчертава и центрова
отвори за скрепителни винтове и щифтове.
2. Огъва детайли, пробива, райберова и зенкерова отвори с ръчна или стационарна
пробивна машина.
3. Нарязва резби – ръчно или машинно. Калиброва резби.
4. Изпилява детайли, шмергелова с ръчен или стационарен шмиргел.
5. Шабарова плоскости и криволинейни повърхнини по еталон за качеството на
шабароването..
6. Заточва свредла, секачи, шабъри и обикновени режещи инструменти.
7. Извършва почистване, промиване и смазване (консервиране) на инструменти.
8. Отстранява груби деформации след термообработка.
9. Извършва основни пресмятания по допуски и сглобки.
10. Извършва цялостно организационно обслужване на работното място.
 
Изисквания:
1. Образование - средно професионално, техническо или средно специално, техническо.
2. Трудов стаж - минимум една година професионална практика.
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади и амбициозни хора, доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване.