Инженер, инструментална екипировка

Отговорности:
1. Разработва и конструира специална технологична екипировка, в съответствие с техническите задания, като използва програмни продукти и компютърни системи.
2. Съобразява се с технологичността на конструкциите и заводските възможности.
3. Съгласува разработените конструкции на технологична екипировка с изискванията на технолога.
4. Усъвършенства конструкцията на разработената и действаща инструментална екипировка, с цел повишаване на ефективността на труда, икономия на материали, получаване на високо качество на обработката.
5. Участва във внедряването и изпитването на опитни образци, пробни серии и редовно производство.
6. Извършва авторски контрол върху произвежданите конструкции.
7. Спазва изискванията на всички държавни стандарти, нормали /отраслови и заводски/ и нормите на техника на безопасност.
8. Изучава и внедрява при проектирането нови прогресивни методи.
Да познава:
1. Нормативни документи за разработка на конструктивна документация: , нормали и технически справочници и чуждестранни стандарти.
1. Технологията на производствените процеси.
1. Изпълнява изискванията на Системата за управление на качеството по ISO 9001
1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


Изисквания:
1. Образование - висше техническо.
2. Трудов стаж – над 5 години професионална практика.
3. Да прилага творчество и инициативност в извършваната работа.


Ние предлагаме:
1.Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна.
2. Работа в екип от доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване.

Кандидатствайте ОНЛАЙН