Технолог - програмист

Отговорности:
1. Разработва и внедрява технологични процеси с висока сложност в съответствие с разработените конструкции.
3. Съставя програми за обработка на различни видове детайли на ЦПУ машини. Участва в настройката при пробни серии и проиграване на програмите до получаване на годен детайл. Съставя настроечни карти.
4. Разработва задания за конструиране на нестандартна инструментална екипировка.
5. Проверява функционалността на конструираната нестандартна инструментална екипировка и след изработването и участва в нейното внедряване в производството.
6. Разработва приспособления за закрепване на обработваните детайли върху ЦПУ машините.
7. Нормира технически технологичните процеси. Постоянно оптимизира създадените вече програми за ЦПУ машините с цел намаляване себестойността на детайлите и изделията и повишаване качеството на продукцията.
8. Разработва и внедрява маршрутни и операционни технологии за детайли, възли и изделия.
9. Извършва корекции на технологичните документи.
10. Анализира причините за брак и предлага мероприятия за неговото намаляване /ликвидиране/.
11. Упражнява авторски контрол по спазване на технологичната дисциплина.Да познава:
1. Нормативни документи за разработка на технологична документация: нормали и технически справочници и чуждестранни стандарти.
1. Специфичната дейност на дружеството, организацията на труда и управлението.
1. Технологията на производствените процеси.
1. Стандарт ISO 9001-2000 и Системата по качеството на дружеството.
1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Изисквания:
1. Образование - висше техническо.
2. Трудов стаж - над 5 години професионална практика.
3. Да прилага творчество и инициативност в извършваната работа.Ние предлагаме:
1.Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна.
2. Работа в екип от млади и амбициозни хора, доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване. 

 Кандидатствайте ОНЛАЙН