Фрезист

Основни задачи:

1. Подготвя за работа, настройва, проверява точността и работи на всички видове фрезови машини.
2. Фрезова сложни и отговорни детайли и инструменти с висок клас на точност.
3. Установява, центрова и закрепва различни по сложност и габарити детайли.
4. Определя технологичната последователност на преходите, избира оптимален режим на рязане, като отчита влиянието на различните фактори върху него, избира спомагателните режещи и измервателни инструменти и приспособления.
5. Подбира необходимите режещи инструменти, съобразно обработваните детайли, изискванията по чертежа и техническите възможности на машината.
6. Заточва, настройва и проверява точността на специализирани и специални режещи инструменти.
7. Разчита сложни конструктивни чертежи на детайли и инструменти, скицира от натура детайли, инструменти, приспособления.
8. Измерва с контролно- измервателни уреди и инструменти.
9. Извършва техническо обслужване на машините, с които работи и цялостно организационно обслужване на работното място.

Основни зисквания:

  • Средно специално образование;
  •  Допълнителни умения и квалификации по специалността са предимство.

Компанията предлага:

 

  • Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
  • Обучения и възможност за кариерно развитие;
  • Ваучери за храна на стойност  200 лв;
  • Специализирано работно облекло и ЛПС;
  • Дългосрочна заетост;
  • Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

Кандидатствайте ОНЛАЙН